Waarom sporten ongezond is?!

Beste lezer, ik kan beter met de deur in huis vallen en, zoals zal blijken, hoeft u niet eens op te passen of voorzorgsmaatregelen te nemen voor deze val. Binnen een kleine vijftal minuten (een tiental indien u het nooit heeft kunnen schoppen tot leesniveau 10) zal u geen enkele poging tot sporten meer ondernemen, laat staan overpeinzen. Maar voor ik van wal steek, moet ik iets bekennen. Dit artikel kwam onder dwang tot stand. In die zin dat ik niet vrijwillig met dit onderwerp op de proppen kwam, maar zonder inmenging of overleg met dit topic werd geconfronteerd. Dit bleek de enige juiste manier, aangezien ik pas achteraf tot inzicht ben gekomen.

THOMAS TISTAERT

Zoals een goed historicus in spe beaamt, begon ik met wat research op het wereldwijde web. De belangrijkste secundaire literatuur doornemen en wat inlezen, zo had ik eens gehoord. Algauw had ik een degelijke werkbibliografie opgesteld en kon ik beginnen met het lees- en analyseerwerk. Dit artikel is dan ook het resultaat van m’n onderzoek: het bundelt de belangrijkste inzichten en toetst de verschillende autoriteiten inzake het onderzoek naar de gezondheidstoestand van sport, kortom een heus historiografisch overzicht.

Uit m’n exhaustieve zoektocht naar betrouwbare informatie en waardevolle data, bleek dat het huidige onderzoek zich hoofdzakelijk baseert op één duidelijke pijler. ‘Gezondheid.be’, “nr. 1 in gezondheid”, blijkt namelijk dé deskundige in verband met de (eventuele schadelijke) gevolgen van sporten. Steunend op een onderzoek van het Nijmeegse Universitair Sportcentrum uit 2011, stelt de toonaangevende webpagina dat sportverslaafden onmogelijk hun sportconsumptie konden temperen. Een wereldprimeur denkt u nu, helaas beste lezer. In de eerste plaats is de belangrijkste conclusie minder wereldschokkend dat gedacht, en ten tweede – nog veel belangrijker – bleek ‘Gezondheid. be’ niet de nummer 1 te zijn! De website ‘Info. nu.nl’ stelde reeds enkele maanden eerder de relevante, maar eerder retorische, vraag in de titel van haar artikel “Sporten: gezond of ongezond?”.

Alle beweging is prima! Ook seks telt natuurlijk mee. Mocht je dat een half uur per dag lukken, meldt het dan even op deze blog s.v.p. Dan krijg je van mij/ons namelijk een welgemeend applaus!

Ter zake, ik neem u terug naar ‘Gezondheid.be’. Een tweede artikel concludeert namelijk dat sporten, naast een sportverslaving, eveneens kan leiden tot een extreme, ongezonde aandacht voor eten. Een opsomming van de belangrijke elementen die uit het artikel naar voren kwamen: sportverslaafden sporten vaak door als ze een blessure hebben, de radicale focus op voeding kan op het randje balanceren van een eetstoornis, maar bovenal leidt sporten in sommige gevallen tot caloriearm en/of gezonde voeding!

Met deze schokkende vaststelling in het achterhoofd, wendde ik me tot m’n andere gezaghebbende bron: ‘Leontien. nl’. Hoewel de domeinnaam van de website en de verwijzing naar Nederland anders deden vermoeden, bleek ook dit webadres in eerste instantie een uiterst waardevolle stem in de huidige stand van het onderzoek. Leontien, ervan uitgaand dat de auteur de website naar haar heeft genoemd of omgekeerd, ging te raden bij een studie in het Britse tijdschrift Heart en concludeerde eveneens “dat teveel en te lang sporten niet zo gezond voor je is”. Hoewel het artikel eveneens vermeldt dat “gematigd sporten wel goed was, zo blijkt – niet al te verassend”, bleek dit een duidelijke lapsus die overigens nog steeds dient aangepast te worden door de webmasters. (Dus Leontien als je dit leest, gelieve dit nog STEEDS te corrigeren, alvast bedankt) Na deze ene fout bevat het artikel consistent gelijkaardige foutieve informatie en kwakzalverij, waardoor ik uiteindelijk afstand neem van deze bron.

Na deze bedrieglijke info, halve waarheden en hele leugens, zocht en vond ik gegevens die de eerdere inzichten staven. Zo kwam de kwaliteitskrant ‘Gazet van Antwerpen’ in 2013 met “7 redenen waarom sporten ongezond is” naar buiten. De belangrijkste bevindingen uit deze gepubliceerde doorlichting som ik even op. 1) Vrouwen die sporten kunnen moeilijker zwanger worden. (Voor de mannen die denken dat dit geen negatief gevolg is,…, euh ja eigenlijk…). 2) slecht voor je hart en – zoals reeds gezegd – 3) verslavend. 4) Sporten leidt tot een verhoogde kans op diabetes type II, 5) schade aan de gewrichten, 6) hormonale problemen én 7) sneller ouder worden. (De auteur vond duidelijk geen zevende reden en bundelde de voorgaande gewoon samen).

Ten slotte wierp ook het toenmalige ‘DeRedactie. be’ hun licht op de zaak in een uitvoerig artikel over de extreem gevaarlijke effecten van joggen op de gezondheid. De algemene assumptie dat mensen die vaak en intensief sporten langer leven dan mensen die zich nooit aan sport wagen, blijkt allesbehalve te kloppen. Volgens Deens onderzoek maken mensen die intensief joggen eigenlijk eveneens kans om te overlijden als mensen die nooit sporten.

Kortom, ik kan concluderen dat sporten inderdaad bijna uitsluitend schadelijke gevolgen heeft en een onmiddellijke én grondige mentaliteitswijziging dringend aan de orde is. Een deelname van Historia, en bij uitbreiding de Letterenkringen, aan de volgende editie van de 24-urenloop dient bijgevolg grondig te worden herzien. Mij zien ze daar volgend jaar in ieder geval niet meer terug. Hopelijk krijgt dit artikel dan ook voldoende weerklank dat de functie ‘sport’ kan gebannen worden uit de praesidia en overkoepelende organen, waarvan ‘LOKO Sport’ uiteraard de voornaamste is. In dat geval hoeft Letteren (opnieuw) geen voortrekkersrol te spelen. Dan ben ik, als auteur en overbrenger van de blijde boodschap, u nog slecht één ding verschuldigd, namelijk: “Ga in uw comfortabele fauteuil zitten en blijf vooral zitten, beweeg zo weinig mogelijk en geniet van de rest van uw leven!”. Gegroet.

(nvdr.: elk vermoeden van vooringenomenheid of bias is volkomen onterecht en wijst eerder op het eigen gebrek aan academisch inzicht en onderzoeksvaardigheden, dan aan die van mezelf. Ik ben eveneens niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van de geraadpleegde literatuur na datum van inzage.)

Ps: Graag nog even aandacht voor deze warme oproep van bewegingscoach Peter Verbeek: “Alle beweging is prima! Ook seks telt natuurlijk mee. Mocht je dat een half uur per dag lukken, meldt het dan even op deze blog s.v.p. Dan krijg je van mij/ons namelijk een welgemeend applaus!” (Webadres: peter-verbeek.nl/sporten-is-ongezond/)

Geef een reactie