Cha Cha Cha Cha Cha Changes! De nieuwe master geschiedenis komt er

Na veel vergaderen, onderhandelen, diplomatie, allianties en denkwerk is de nieuwe masteropleiding voor onze geliefde studierichting, geschiedenis, een fiet. Verandering van spijs doet eten, aldus de volksmond. Echter, velen van jullie weten voorafgaand aan de consumptie graag welke ingrediënten er in je spijs zitten. Om dit mysterie op te klaren, trokken wij van Hermes naar het kantoor van de immer sympathieke Idesbald Goddeeris. We maakten er een gezellige namiddag van, en professor Goddeeris stond ons graag te woord. Onderstaand interview moet u meer duidelijkheid verschaffen in wat u volgend jaar (of later) te wachten staat.

Interview afgenomen door de Hermesredactie

HERMES: Op de ‘service-learning’ is heel veel reactie gekomen omdat het er wel interessant uitziet. Kan u kort uitleggen wat we ervan kunnen verwachten?

IG: Service-learning is een soort stage: je stapt in het dagelijkse leven. Maar het is ook een vorm van maatschappelijk engagement: je zet je in voor minderbedeelde groepen zoals migranten, kansarmen, etc. En er is uiteraard een historische component aan verbonden: je oefent bepaalde vaardigheden in die je tijdens je opleiding geschiedenis hebt aangeleerd. De inhoud van die service-learning wordt besproken met de organisaties waarmee we samenwerken, want zij moeten er ook iets aan hebben. Over concrete voorbeelden kan ik nog niets zeggen, want die worden momenteel uitgewerkt, overigens samen met de studentenvertegenwoordigers.

HERMES: Daar komt ook nog een infomoment voor?

IG: Er is een infomoment in de laatste lesweek van het academiejaar. Die datum is net vastgelegd op 23 mei om 19 uur.

HERMES: Bij oudheid is de gewone stage ook anders dan bij de andere tijdsvakken. Zal service-learning voor oudheid ook een mogelijkheid zijn?

IG: Studenten die de master Geschiedenis van de oudheid volgen, kunnen ook een stage lopen.

HERMES: Ja, maar die service-learning is toch iets anders dan een gewone stage zoals bij VTM?

IG: Service-learning wordt inderdaad niet aangeboden in de Master geschiedenis van de oudheid, omdat er maar een beperkt aantal studenten het vak zal kunnen volgen. We vermoeden dat er meer kandidaten zullen zijn dan plaatsen en stellen het daarom alleen open in de gewone master.

HERMES: We hebben het nu wel over service-learning gehad, maar andere stages die daar niet onder zouden vallen, wat zouden die dan juist inhouden? IG: Dat zijn dan normaal gezien ook de stages die de studenten oudheid kunnen volgen.

Nog even voor alle duidelijkheid: voor oudheid zijn geen speciale stages voorzien. Er komt één vak, Stage, en dat wordt aangeboden in de masters Geschiedenis en Geschiedenis van de oudheid. Maar uiteraard kunnen de studenten Geschiedenis van de oudheid een stageplaats kiezen die nauwer aansluit bij hun expertises en interesses. Een belangrijk punt van die stage is de zelfredzaamheid van de student. Iedereen mag zelf met een voorstel komen, en dat voorstel kan meer verband houden met bv. geschiedenis van de oudheid. Er zijn nu al studenten die een extracurriculaire stage doen in het museum van Tongeren, en er zijn nog andere musea en stageplaatsen die specifiek met oudheid te maken hebben. Overigens zijn wij zijn ook een databank aan

“Het grootste pijnpunt, om die term te blijven gebruiken, van Erasmusstudenten is dat ze moeten terugkeren” 

het opstellen waaruit jullie dan kunnen putten. De precieze voorwaarden en vereisten zullen vastgelegd worden op de POC-vergaderingen van 17 maart en 12 mei. Het moet niet alleen in een museum of een archief zijn, je kan bijvoorbeeld ook stage lopen bij de media of bij de overheid.

HERMES: Dus dan hebben wij zogezegd daar zelf heel veel ruimte in?

IG: Er zijn uiteraard een aantal voorwaarden – inhoudelijke, praktische… – waar je aan zal moeten voldoen. Dat is een verschil met de huidige extracurriculaire stage. Die is vrijblijvend, en het maakt bij wijze van spreken niet uit of je tien uur dan wel tweehonderd uur werkt. De nieuwe stage is een vak van zes studiepunten en dat vullen we in met min of meer honderdveertig werkuur. Ik geef nog niet graag details, want we moeten alle ideeën en voorstellen nog goedkeuren op de POC. Maar tegen de infodag van mei zullen jullie alles online vinden.

HERMES: In hoeverre moet het historisch aspect in die stage zitten? Als bijvoorbeeld iemand bij de overheid gaat werken of bij een nieuwsdienst, dan zal er niet zozeer een historisch aspect bijzitten.

IG: Opnieuw, die discussie zal nog gevoerd moeten worden. Maar je kan natuurlijk zeggen dat je vaardigheden zal moeten inoefenen die je tijdens je opleiding hebt geleerd. We hebben daar al over overlegd. Sommige collega’s vroegen zich bv. af of studenten die elke zondagmiddag naar de scouts gaan, dan ook aan service-learning doen. Uiteraard niet: dat is misschien wel maatschappelijk engagement, maar heeft niets met geschiedenis te maken. Maar tijdens een stage bij de media redigeer je teksten en schrijf je nota’s. Dat zijn wel al zaken die met geschiedenis te maken kunnen hebben.

HERMES: De master is helemaal hervormd nu en u heeft daar sterk aan bijgedragen denk ik dan. Maar in hoeverre is de student daar zelf in betrokken geweest?

IG: Volgens mij, maar spreek mij tegen als dat niet zo is, heel veel. Het is wel zo dat dat niet permanent gebeurd is. In 2015, het jaar waarin ik programmadirecteur werd, zijn er verschillende studentenbevragingen geweest: in het voorjaar Kondor en in het najaar Cobra. Ik ben van al jullie bevindingen vertrokken en heb geprobeerd om zoveel mogelijk pijnpunten weg te werken die jullie hadden gesignaleerd. In feite hebben jullie dus de eerste aanzet gegeven. Ik heb dat een halfjaar lang zonder de studenten gedaan, niet alleen omdat ik al wist wat jullie wilden, maar vooral omdat het veel werk was om hervormingen uit te tekenen waar alle collega’s zich in konden vinden. Van zodra dat gebeurd was, en dan waren we al september 2016, heb ik de studenten (met name de POC) er terug bij betrokken. Dan zijn er nog suggesties gekomen. Eigenlijk waren die beperkt, omdat alles wat de studenten hadden voorgesteld en min of meer mogelijk is, was meegenomen. Het lijkt misschien dat een groot deel van het werk zonder de studenten is gebeurd, maar eigenlijk hebben jullie de hervormingen mee geconcipieerd en dan ook mee bijgeschaafd.

HERMES: Onze pijnpunten zijn zogezegd aangepakt?

IG: Als dat niet het geval is, laat het mij weten! Maar anderhalf jaar geleden klaagden jullie over de tweejaarlijkse vakken, overbevolkte masterproefseminaries, de zware masterproef, het gebrek aan aansluiting met de arbeidsmarkt, …Met al die dingen hebben we rekening gehouden.

“Sommige collega’s vroegen zich bv. af of studenten die elke zondagmiddag naar de scouts gaan, dan ook aan service-learning doen. Uiteraard niet: dat is misschien wel maatschappelijk engagement, maar heeft niets met geschiedenis te maken”

HERMES: Wat mij opviel tijdens de presentaties vorige week: U was de vakken aan het overlopen en terwijl aan het zeggen welke prof het gaf. Het viel mij op dat het heel erg toegespitst was op de specialisatie van die prof. Proffen kunnen zo hun eigen profilering naar buiten dragen in hun nieuwe vakken. Als u nu student was, welk vak zou u het sterkst aanspreken?

IG: Wij hebben daar heel lang over nagedacht. En uiteindelijk houden we het midden tussen algemene vakken en wat we in de wandelgangen ‘speelplaatsvakken’ zijn beginnen noemen. Dat zijn vakken waarin je als docent echt je ding kan doen. Ikzelf zou dan bijvoorbeeld lesgeven rond postkoloniale herinneringsculturen of rond missionarissen in India omdat ik daar specifiek mee bezig ben. Maar zover gaan we niet. We vullen onze verdiepingsvakken breder in. Wel niet zo breed als nu bv. Cultuurgeschiedenis van de nieuwe tijd: we willen vooral verdiepen, en niet de indruk wekken dat zo’n vak een overzicht zou geven van de hele cultuurgeschiedenis van de nieuwe tijd. Op dat vlak zijn we wel eerlijk.

Welk vak ik zou kiezen? Moeilijk… Laat ons zeggen: Geschiedenis van de seksualiteit na 1750. Dat is een vak dat onze huidige omgang met bepaalde zaken in historisch perspectief plaatst, dat nieuwe inzichten brengt uit het recente onderzoek, dat thema’s bespreekt die niet aan bod zijn gekomen in de vakken van de bachelor en die je ook niet tegenkomt in courante geschiedenisboeken. Dat zijn de eigenschappen die mij in de eerste plaats aanspreken in een verdiepingsvak.

HERMES: Hoe zou uw perfecte masterprogramma eruitzien?

IG: Dat hangt af van persoon tot persoon. Eigenlijk biedt het programma de mogelijkheid om heel eigen profielen te creëren. Je kan bijvoorbeeld verschillende vakken over religiegeschiedenis volgen, verschillende vakken over politiek in de twintigste eeuw, je kan je in de middeleeuwen gaan specialiseren, … Je kan de geschiedenis van Noordwest-Europa bestuderen, of je kan door verschillende continenten reizen.

HERMES: Het is dus eigenlijk echt belangrijk dat iedereen voor zichzelf uitmaakt welke richting hij of zij uit wil?

IG: Je verdieping moet natuurlijk wel ook aansluiten bij je masterproef. Dat is het belangrijkste onderdeel van je masteropleiding. De masterproef telt 22 studiepunten, en dan zijn er ook nog 4 studiepunten voor je masterproefseminarie, samen dus bijna de helft van de opleiding.

HERMES: Wat is het sterkste punt in het nieuwe masterprogramma?

IG: Ik denk dat het sterkste punt de aparte verdiepingsvakken zijn, en dan vooral ook het grote aanbod daarin, ondanks het facultaire herstelplan. Ik heb al opgevangen dat collega’s van buiten de opleiding vinden dat we heel veel vakken aanbieden. Dat is echter een bewuste keuze: we willen studenten in de master laten verdiepen in de zaken waarmee wij zelf bezig zijn. Er is ruimte gecreëerd om dat mogelijk te maken: we hebben ook gerationaliseerd in het bachelorprogramma en zullen dat nog verder doen, onder meer in het kader van de faculteitsbrede L-vakken.

HERMES: Ziet u nog ruimte voor verandering in de toekomst?

IG: Ik heb een paar weken gedacht: ‘oef, het is nu gedaan’, maar op de voorstelling van het nieuwe masterprogramma tijdens de masterinfoavond kwam meteen de vraag of je stage en service-learning tegelijk mag doen. De eerste jaren niet, maar ik heb nu wel begrepen dat een programma nooit definitief is. Er zullen nieuwe pijnpunten opduiken, nieuwe suggesties geformuleerd worden, en zo gaat het opnieuw verder. Maar we gaan eerst leren stappen vooraleer we beginnen lopen. Het heeft geen zin om de stage en de service-learning al meteen verder uit te breiden. Ik weet niet of dat ook inhoudelijk te verantwoorden is: we willen in de master vooral ook verdieping geven. Maar daar zal in de toekomst zeker nog over gepraat worden.

HERMES: De masterproef bij de gewone master zal verhoogd worden in studiepunten. Ik denk niet dat dit niet het geval is bij oudheid. Deze zal bijgevolg minder zwaar zijn dan de gewone masterproef, of…?

IG: De masterproef bij oudheid was niet zo problematisch als die bij de master in de Geschiedenis. Eigenlijk waren de resultaten van de Cobrabevraging bij oudheid heel positief. De algemene conclusie was dat alles er goed draait. Er was dan ook geen echte nood om dat programma grondig te hervormen. Buiten die stage dan: die spreekt studenten in de oudheid natuurlijk ook aan, en daarom hebben de collega’s van oudheid besloten om die ook aan te bieden in hun master.

Professor dr. Goddeeris is programmadirecteur van de opleiding geschiedenis.

HERMES: In de lijn van de stage en de service-learning: de extended master. Dat is ook nieuw vanaf dit jaar. De 60+ lijkt heel populair bij de studenten. Ziet u dat evolueren naar een soort van vervanging van de ‘echte’ Erasmus.

IG: Dat zou jammer zijn. Je mag twee keer op uitwisseling gaan, dus bachelorstudenten moeten een uitwisseling niet uitstellen tot de master. Elk buitenlands verblijf is meegenomen, de tijd gaat enorm snel, en als je in je bachelor aarzelt, kan je om dezelfde redenen ook aarzelen tijdens je master. Misschien is het twee jaar later zelfs minder evident om op Erasmus te gaan. De kans is groter dat je een vaste(re) relatie hebt. Of je kan al dichter bij de arbeidsmarkt staan en tijdens een stage contacten uitgebouwd hebben, zodat het niet het moment is om naar het buitenland te gaan. En als dat niet zo is, kan je altijd nog eens gaan.

Het grootste pijnpunt, om die term te blijven gebruiken, van Erasmusstudenten is dat ze moeten terugkeren. Echt waar, dat is de meest gehoorde kritiek op een uitwisseling. Bijna iedereen vindt dat hun buitenlands verblijf niet lang genoeg heeft geduurd en dat het spijtig is dat het gedaan is. Sommigen vragen tijdens hun uitwisseling of ze geen semester langer mogen blijven, en we proberen dat ook mogelijk te maken. Desondanks blijven veel geschiedenisstudenten thuis, te veel eigenlijk. Ik ga dus zeker niet zeggen dat je alleen tijdens een extended master op Erasmus moet gaan. Nee, ga in uw derde jaar en ga dan nog eens in uw master.

HERMES: Dan lijkt de kans misschien groot dat veel mensen die op Erasmus gegaan zijn die 60+ ook effectief gaan doen om misschien terug te keren naar hetzelfde land?

IG: Het zou slimmer zijn om naar een andere bestemming te gaan, omdat de ervaring die ze tijdens hun eerste verblijf hebben gehad nooit terugkeert. Al is het omdat daar andere mensen gaan zijn die misschien zelfs al wat jonger zijn. Dat is dan automatisch anders. Maar als je naar een andere bestemming gaat, leer je daar weer nieuwe mensen kennen, steek je andere dingen op en leer je misschien zelfs een bijkomende taal. Het kan echt geen kwaad om meerdere landen beter te leren kennen. Ik ben zelf met Polen en India bezig en ik beklaag mij dat niet, integendeel. Ik ga ook effectief elk jaar naar die twee landen. Het moet voor mijn werk (lacht).

HERMES: Door de masterhervormingen zullen wij vakken van andere richtingen krijgen. Wat vindt u van de L-vakken?

“Je mag twee keer op uitwisseling gaan, dus bachelorstudenten moeten een uitwisseling niet uitstellen tot de master”

IG: Dat is iets helemaal anders: dat zijn bachelorvakken. Ik ben heel benieuwd. Bepaalde vakken en lessen zijn zeker zinvol. Het vak waar de POC Geschiedenis het meest naar uitkijkt is L-Informatievaardigheden. In december hadden we veel kritiek op het voorstel dat er toen lag, omdat we er de voordelen niet van zagen. Het overlapte zeer sterk met Zoekstrategieën, maar had veel minder aandacht voor domeinspecifieke aspecten. Ondertussen is er verder over vergaderd, komt die werkgroep nog eens samen en is er op 17 maart ook een verslag op de POC en op de subfaculteitsraad. Die gesprekken lopen verder, ik ben zelf benieuwd. Maar ik denk dat die vakken zeer zinvol kunnen zijn, niet alleen om financiële redenen, maar ook puur didactisch. Ik heb zelf eerst slavistiek gestudeerd en vervolgens geschiedenis. Eigenlijk zijn er een aantal vakken die je bij geschiedenis krijgt, die ook interessant zouden zijn voor slavisten. Bijvoorbeeld zoekstrategieën: zolang dat niet te historisch is, is dat iets waarvoor de hele faculteit zich kan interesseren. Idem voor digitale vaardigheden. Het zal natuurlijk een enorme operatie zijn om dat allemaal uit te werken en te organiseren en goed te doceren, maar de faculteit heeft veel expertise.

HERMES: Kunnen de studenten nu meer tijd spenderen in de Fak of niet?

IG: Als ze zich gaan verdiepen in de Fak, dan zeker (lacht). Ze blijven wel best nuchter!

“Of de pijnpunten van de studenten aangepakt zijn?Als dat niet het geval is, laat het mij weten!”

HERMES: Dat is een diplomatisch antwoord. Zijn er nog zaken die de studenten zeker moeten weten over de hervormingen?

IG: De vrijstellingen naar de ManaMa’s. In vaktermen heet dat dubbele oormerking: je volgt één vak voor twee opleidingen. Toen dat werd besproken in verband met de SLO, vonden wij dat op de POC een beetje ‘boerenbedrog’. Het is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want je kan een diploma halen voor minder dan 60 studiepunten. Maar nu stappen we mee in die filosofie en kan je dus voor bepaalde vakken die je tijdens je initiële master geschiedenis volgt, vrijstellingen vragen in bijkomende masters, bv. in de Culturele Studies of in de Europese Studies. Ik denk dat dat nog een bijkomend voordeel is.

HERMES: Zoals voor dat vak Seksuologie na 1750, daar is ook een vrijstelling voor.

IG: Ja, maar dat is minder iets voor historici omdat dat een vrijstelling is voor een opleiding aan de master seksuologie. Je kan die als bachelor in de geschiedenis niet volgen. Je moet dan eerst rechten of pedagogie studeren.

Volg zeker de facebookpagina van Historia (onderwijs) om op de hoogte te blijven van opkomende infomomenten!

Dit artikel verscheen in maart 2017 in Hermes 4, jaargang 13. 

Geef een reactie