De Pizza Hawaii: ethisch onverantwoord

Ik ben niet de persoon die zegt dat nuance een overbodige luxe is, noch ben ik de grote agressor die Gestapogewijs overal binnenvalt om mezelf op te dringen (want laat ons eerlijk zijn, dat is wat de nazi’s deden, zichzelf opdringen). Ik hecht met andere woorden veel belang aan context, andere invalshoeken en logisch denkvermogen in het algemeen. Zo wil ik niet alle moslims over dezelfde kam scheren, zo noem ik de katholieke clerus niet exclusief pedofiel, zo is niet iedereen die witte boven rode wijn verkiest tot het diepst van zijn of haar ziel gecorrumpeerd en zo ben ik ervan overtuigd dat er ook intelligente Kevins bestaan (al heb ik voor die laatste stellinginname nog empirisch bewijs nodig).

Milan Vandermeulen

Echter alles heeft zijn grenzen, en tenzij je naam Israël is, kan je die maar best respecteren. Enkele weken geleden stond ’s werelds belangrijkste discussie weer in het middelpunt van het openbare leven: is het ethisch verantwoord ananas op pizza te leggen? En daar ligt mijn grens dus, beste mensen.

Hetzelfde soort mensen beschouwt een taart gemaakt van groenten ook echt als legitieme taart

We hebben als mensheid een lange weg afgelegd en – zonder in existentiële discussies te willen hervallen – globaal genomen gaan we erop vooruit. Waar de mens zeventig jaar geleden nog dankbaar was als er ’s nachts geen bom op het huis gevallen was en er niet te veel van zijn acht kinderen genekt werden door kinkhoest, springen we vandaag iets losbandiger om met het concept geluk. Zo moet wc-papier aangenaam ruiken, bij de tegels in de badkamer passen en minstens 576 lagen tellen. Een bepaald soort niet nader genoemde mensen, die naar alle waarschijnlijkheid de missing link vormen in Darwins evolutietheorie, drijft onze moderne consumptiesamenleving compleet op de spits. Er bestaat namelijk een stam primaten die zich van de rest onderscheidt door hun eetpatroon: zij vinden het immers verantwoord ananas te gebruiken als pizzatopping. De stam leeft in diaspora over heel de wereld en verdere kenmerken zijn een leugenachtig karakter en het onvermogen een deugdzaam leven te leiden.

Je moet al ver staan in je mentale aftakelingsproces als het ooit een goed idee leek om een stuk fruit – en dan nog een vreselijk slecht stuk fruit- in een warme maaltijd te verwerken. Hetzelfde soort mensen beschouwt een taart gemaakt van groenten ook echt als legitieme taart. Dit hebben ze “quiche” genoemd. In mijn woordenboek vertaalt die naam moeiteloos naar “totale onzin jullie moesten beschaamd zijn je bent van geen enkel maatschappelijk nut”. Een enorm simpele flow chart volstaat om deze mensen terug op het juiste pad te brengen: gebak = fruit, warme maaltijd = geen fruit. Ik dien nog te vermelden dat een kleine uitzondering op die regel gemaakt mag worden, met name in het restaurant van Ikea. De vreemde bessensaus die de vreemde Zweedse sneeuwmensen daar op je Köttbuller smeren, is ronduit heerlijk.

Laat fruit waar het thuishoort: op taart of in de bomen/ struiken waar het aan groeit.

Ik kom heel hard over, en dat is de bedoeling. Ik moet toegeven dat ik weinig heb met gezond eten en gezondheid in het algemeen, maar dat doet niet ter zake. Wie oprecht gelooft gezonder te zijn door zes stukjes mottig fruit op een pizza te gooien, wel ja, succes in je verdere leven. Laat fruit waar het thuishoort: op taart of in de bomen/ struiken waar het aan groeit. Als je per se gezond wil doen, eet een appel. Dwing je Sonja Kimpen ideologie niet op aan de weldenkenden onder ons.

Milan Vandermeulen

Milan mag zich ondertussen historicus noemen, maar bleef redacteur bij Hermes. Hij volgt de actualiteit, denkt er het zijne van, maar heeft het vaak enorm moeilijk met de mensheid en haar oneindige lompheid.

Geef een reactie