Niet zomaar een stuk stof: de boerkini

Het is evident dat we de individuele vrijheid van het individu respecteren, maar helaas begrenst de boerkini, naast eender welk uiterlijk geloofsvertoon, juist de vrijheid van de vrouw door haar onderdanigheid te benadrukken. Consequent zijn, is de boodschap.

Door Nick Peeters

Een algemeen verbod, niet alleen op de boerkini, maar op alle uiterlijke geloofstekenen, is nodig om mensen aan te zetten tot het van zich afwerpen van religieuze begrenzingen. De boerkini, net zoals alle dergelijke uiterlijke geloofssymbolen, is immers niet gewoon een stuk stof. Het gaat om het gedachtegoed dat erachter schuilgaat, namelijk dat de gelijkheid tussen man en vrouw niet vanzelfsprekend is en dat de scheiding tussen kerk en staat niet geaccepteerd is. Het is de taak van de staat deze scheiding continu te verzekeren en in te gaan tegen inmenging van religie in het dagelijkse openbare leven. Het is immers in het belang van de samenleving dat ‘neutraliteit’ de maatstaf wordt om grenzen tussen individuen weg te nemen en samen als evenwaardig burger aan een toekomst te werken. Vlaamsgezinden tooien zich ook niet en masse in leeuwenvlaggen, communisten niet in rode vlaggen met hamer en sikkel. Dat moslima’s zich op deze wijze uiten, leidt slechts tot een zoveelste wij-zij tegenstelling en bemoeilijkt de cohesie in de samenleving. Nieuwe burgers verplichten hun religie vaarwel te zeggen is fout, maar burgerschap hoort te primeren op het geloof. Niet een God in de hemel stelt de wetten binnen een samenleving op, maar de mens.

Zuiver rationeel gezien druist het dragen van de betreffende kledij immers in tegen het gelijkheidsbeginsel, wat de reactie van de zelfbenoemde ‘progressieven’ onbegrijpelijk maakt.

Wat voorviel in Frankrijk was niet aangenaam, maar wanneer de overheid een wet uitvaardigt, dient deze te worden nageleefd. Wetende dat er een verbod is en alsnog in een boerkini getooid gaan, is dan een manifestatie van een houding die geloof boven de regels van de rechtsstaat acht. Wie zich volgens de voorschriften van zijn/haar religieus boek tooit, geeft aan ofwel de inhoud ervan letterlijk te volgen ofwel onwetend te zijn. Zuiver rationeel gezien druist het dragen van de betreffende kledij immers in tegen het gelijkheidsbeginsel, wat de reactie van de zelfbenoemde ‘progressieven’ onbegrijpelijk maakt. Meer nog: de godsdienstvrijheid (een voorwaardelijk recht) zou op dit beginsel primeren. Wanneer aan de gelijkheid van mannen en vrouwen wordt geraakt, is er feitelijk al geen sprake van gelijkheid meer en bestaat het risico dat dit gelijkheidsbeginsel verder afbrokkelt, wat onaanvaardbaar is.

Lees ook de mening van Milan Vandermeulen in dit debat: Gotische zandkastelen troef

Deze bijdrage verscheen in september 2016 in de eerste Hermes van jaargang 13. 

 

Nick Peeters

Nick Peeters is masterstudent geschiedenis. Dingen die hem bezig houden zijn (onder andere) de communautaire kwestie en de nationale politiek.

Eén gedachte over “Niet zomaar een stuk stof: de boerkini

Geef een reactie