Waarom iedereen gek is, behalve wij

Waarom Hermes beter is dan Veto (en B-magazine, en Alfabeltjes, en ‘t pelsken, en andere afkooksels)

Proficiat, U heeft de Hermes vast, een staaltje van topliteratuur waar u ongetwijfeld minstens gedurende één boeiende of minder boeiende les zoet mee bent. Wrijf uzelf dan ook maar eens even verkneukeld in de handjes van plezier. Maar waarom zou u eigenlijk de Hermes lezen? Waarom gooit u bij aankomst bij de eerste de beste vuilbak uw Hermes niet weg en grijpt u niet naar een Veto of andere gratis studentenbladen (want let’s face it, teveel geld heeft u toch niet)? Wel, daar zijn een aantal redenen voor, want wij zijn gewoon de besten. Hier komen ze:

Door een anonieme oudredacteur

1) Wij zijn geen sossen.

That’s right, bam, direct met een bom beginnen zeggen we dan. Een zeker weekblad dat hiervoor misschien al wel eens genoemd is, is in het verleden al wel vaker terecht of onterecht maar toch vooral terecht links op het politieke spectrum gesitueerd. Hier kwam dan vaker kritiek of tegenkanting van door duidelijk rechtsere bladen als bijvoorbeeld ons leven, maar Hermes doet het meteen goed. Wij zijn misschien niet officieel onafhankelijk van onze studentenkring, maar Historia en Hermes slaagden er in het verleden beter in dan soms zelfs LOKO om zich politiek neutraal op te stellen. Er zijn zeker al politiek gekleurde opiniestukken verschenen, maar zo worden ze dan ook benoemd. Heeft u een politiek gekleurd artikel gelezen waar uw linkse of rechtse hartje van gaat bloeden? Schrijf er dan gewoon een terug, waarschijnlijk publiceren we het wel. ‘Wij zijn geen sossen.’

2) Als één van onze artikels subjectief of sensatiebelust is, komen wij daar gewoon eerlijk voor uit.

Dit punt ligt mij persoonlijk het meest na aan het hart. Tijdens de verleden jaren maakte Veto zich meermaals schuldig aan het dramatiseren van vaak interne kwesties binnen Letteren. Rond de tijd dat beslist werd dat er bijvoorbeeld niet meer ging worden meegedaan aan 24-urenloop, werd al snel elk letterenpraesidium bevraagd over de kwestie terwijl zij misschien op dat moment nog hadden afgesproken erover te communiceren. Als dan wel één of ander loslippiger zieltje een aantal woorden loste, werd dit dan bekeken als ofwel de mening van heel Letteren, ofwel de mening van een grote fractie binnen letteren die nu toch wel duidelijk aantoonde dat er een kleine burgeroorlog bezig was. Foei, Veto, foei. (Al moet ik zeggen dat het artikel over de 24-urenloop dit jaar meeviel. Waarvoor proficiat.)

3) Wij hebben nooit het idee gehad dat we een alternatieve spelling moesten promoten.

Dat deed Veto tussen 1995 en 2002 wel, door consequent gebruik te maken van de “spelling Geerts”, die het bij het algemene publiek nooit Iedereen is gek, behalve wij Waarom Hermes beter is dan Veto (en B-magazine, en Alfabeltjes, en ‘t pelsken, en andere afkooksels) 9 Hermes gehaald heeft. Terecht, want ze was belachelijk.

4) Wij steunen de lokale economie.

Ons kringblad wordt al jaar en dag gedrukt in de Hoegaardenliefhebbende lokale drukker bij u om de hoek. Zo zorgen wij ervoor dat deze niet failliet gaat en u uw thesis nog steeds mooi kan gaan laten drukken op het einde van het jaar! Wel niet vergeten een afspraak te gaan maken.

5) Onze financiën komen uit een zeer duidelijke bron.

Gewoon van Historia. Zo weet u ook alweer dat indien we zouden worden omgekocht, het door Koen zal geweest zijn. Om een zeer Trumpy standpunt aan te halen: weet u waar het geld van Veto vandaan komt? I don’t? Do you? It’s crooked! Disclaimer: over dit punt ben ik wel even ongeïnformeerd als Trump over de gemiddelde politieke kwestie in zijn land. Bij dit punt aansluitend: Danku Historia Toneel om al jarenlang zo goed te zijn dat u onze kosten denkt. Want een gekleurde cover is zoveel mooier.

‘Wij drukken op A4. Want krantenformaat is zo onhandig, en A5 is gewoon een manier om te doen lijken alsof er veel inhoud is, terwijl die er niet is.’

6) Wij zijn geen taalkundigen.

Dus als er eens een spelfout in Hermes kruipt, dan is dat een cute little mistake en geen beroepsfalen. The pressure’s on you, Babylon.

7) Wij drukken op A4.

Want krantenformaat is zo onhandig, en A5 is gewoon een manier om te doen lijken alsof er veel inhoud is, terwijl die er niet is. En dan NOG hebben we geen bladvulling nodig, lekker puh (ps. Kwalitatieve bladvulling mogen we wel). Bijkomend voordeel: stevig A4-papier is zoveel beter om origami mee te vouwen. ‘Wij drukken op A4. Want krantenformaat is zo onhandig, en A5 is gewoon een manier om te doen lijken alsof er veel inhoud is, terwijl die er niet is.’

8) Wij hanteren een persoonlijke aanpak.

U bent steeds welkom om uw Hermesverantwoordelijken aan te spreken, en zij komen zelfs langs in de aula’s om u uw persoonlijke Hermes te bezorgen, en de proffen krijgen hem zelfs in hun bakje! En een geluk ook, ‘t zijn nog zo’n schoon mensen.

(nvdr: u bent ook meer dan welkom op onze redactievergaderingen, zelfs zonder een strak plan in uw bezit. Check onze facebookpagina of deze website voor regelmatige updates)

9) Van ons leert u nog eens écht bij.

Of het nu gaat over een willekeurig historisch feit, of over waar uw aula zich bevindt, of over hoe het nu echt met de Fak gaat, of simpelweg over waar de komende maand de beste feestjes zijn. It’s all here. Reden genoeg dus om de volgende keer dat de Hermes wordt uitgegeven heel erg zeker naar de les te gaan en nog wat plaats in uw boekentas over te laten om een ongekreukte editie mee naar huis te nemen. En houd hem zeker bij voor de kleinkinders.

Disclaimer: Leek dit artikel subjectief? Goed, dat was de bedoeling

Dit artikel verscheen in november 2016 in Hermes 2, jaargang 13. 

Geef een reactie