Columnreeks: Doe rustig, met Erik

Herwonnen schrijfdrift met de komst van de lente

U weet het natuurlijk niet, beste lezer, maar na mijn vorig stukje was ik haast ontslagen door de redactie van dit toptijdschrift omdat ik onbewust de bovenzijde van de toegestane ruimte had opgezocht en deze zelfs had overschreden. Hermes verschijnt immers niet enkel digitaal in open access, maar ook nog op papier. En papier is kostbaar, al zijn we daarvan vooral overtuigd wanneer we op toilet vaststellen dat het rolletje leeg is. Met een lichtjes geïrriteerde redactie heb ik de plooien gladgestreken door de belofte mijn schrijfdrift voor deze column binnen de perken te houden.

Van drift gesproken. Intussen zijn we in de lente aanbeland. De Franse historisch demograaf Louis Henry registreerde al in 1958 op basis van een nauwkeurige analyse van parochieregisters een sterke stijging van de concepties vanaf eind maart, zowel bij mens als dier. Hij schreef dit deels toe aan de herwonnen vitaliteit na de gevreesde donkere winter. Bij studenten merk ik niet zoveel van gerevitaliseerde driften, of het moest zijn dat ze zich met meer overtuiging op de schrijfsels voor hun masterproef storten. Tijdens het tweede semester kom ik namelijk enkel in contact met masterstudenten en dat betekent een belangrijke verlichting op het vlak van onderwijs. Ik geniet nu van de luxe om enkel over mijn core business te mogen doceren, wat zich sedert de examens eind januari alvast vertolkt in een toename van mijn eigenste schrijfdriften. Afgezien van kleiner obligaat werk zoals een inleiding of ten geleide hier en een besluit of samenvatting daar, hoop ik de volgende maanden mijn driften op drie projecten te kunnen botvieren. Het eerste bevalt me eigenlijk het minst en betreft een herwerking van het boek dat in 2016 verscheen over de economische en sociale geschiedenis van mijn geboortestad Lier. Al bij al kruipt er veel werk in wat voor de buitenwereld toch een zelfde boek blijft. Toen de uitgever liet weten dat de stock was uitverkocht en een herziene editie mogelijk bleek, kon ik met mijn mede-auteur echter niet anders dan rekening houden met nieuw verworven inzichten. Deze betreffen vooral de rol van Gummarus, een Salische Frank die, onder andere omwille van zijn slecht huwelijk met een echte helleveeg, heilig werd verklaard en patroonheilige van de stad werd. De verering voor de heilige lag aan de basis van de latere stad. Mijn hart gaat dus meer naar de twee andere publicaties. Eentje heeft betrekking op het bekende sneeuwlandschap ‘Volkstelling te Bethlehem’ dat Pieter Bruegel de Oude schilderde in 1566. Van mij wordt verwacht dat ik vanuit economisch oogpunt meer klaarheid breng. Schilderde de meester dit complexe tafereel om de fiscale politiek van de Habsburgse overheid te hekelen of bewees hij eerder lippendienst aan een welvarende adellijke familie uit het Antwerpse? Zo mogelijk nog meer plezier beleef ik aan een kritische evaluatie van de rol van Italiaanse handelaars en bankiers in het middeleeuwse Brugge. De uitdaging is nochtans groter dan ik aanvankelijk had ingeschat want enigszins te vergelijken met het in kaart brengen van de kosten en baten van de aanwezigheid van een multinational in een land. Alleszins hoop ik een meer genuanceerd oordeel te vellen dan mijn grote Italiaanse voorgangers in dit dossier.

Papier is kostbaar, al zijn we daarvan vooral overtuigd wanneer we op toilet vaststellen dat het rolletje leeg is.

Hierboven had ik het op een bepaald ogenblik over mijn core business, academisch Nederlands voor kernactiviteit. Zoals iedereen intussen weet op de vijfde en zesde verdieping betreft deze de middeleeuwse en vroegmoderne economie. Van tijd tot tijd krijg ik de vraag of ik me eerder een mediëvist dan wel een modernist voel en noem. Ik antwoord dan telkens naar waarheid dat ik het zelf niet weet en dat de vraag me ook niet interesseert. Een wellicht niet echt pedagogisch verantwoorde repliek, maar wel zeer efficiënt. Zoveel verschil is er overigens niet tussen een mediëvist en een modernist. In het academische milieu ben je in beide gevallen een specialist, voor de leek telkens een rare tist. Momenteel voel ik me vooral een optimist want ik hoop met mijn drie projecten tegen half mei min of meer klaar te zijn. Dan wenkt immers Toscane en roept meer bepaald het Istituto Datini om al mijn aandacht. Meer daarover in mijn volgende en laatste stukje.

 

 

 

Professor Aerts

Professor Aerts behoeft geen introductie. De meeste mensen kennen hem als docent Zoekstrategieën en Kwantitatieve Onderzoeksmethoden, maar zijn sub-carrière als legende mag daarbij zeker niet worden geminimaliseerd. Als afscheid aan onze lezers, verzorgt hij deze jaargang de vaste columnreeks 'Doe rustig, met Erik'.

Geef een reactie