Pa, ma en junior Griezel: Waarom de Griezels en niet de Freggels het slachtoffer zijn van raciaal geweld

“Fraggle Rock”, een programma dat voor het eerst te zien was op de beeldbuis in 1983, is vandaag de dag actueler dan ooit. Vele contemporaine overheden en bevolkingsgroepen stellen het bestaansrecht van minderheden in vraag. Ook zo is dit voor Jim Henson’s universum. (De muppets, een andere creatie van deze meneer, lijken zich volledig te hebben bevrijd van rassendiscriminatie, al kaart het andere problemen zoals huishoudelijk geweld en een te vergaande vorm van vrouwenemancipatie aan. Stof voor misschien een ander artikel.)

SEM VAN EYCK

 

Voor diegenen waarbij de Freggels niet meer zijn dan een verre herinnering aan betere, zorgelozere (jawel, dat is een woord) tijden, een samenvatting: De Freggels zijn kleine, vrolijke wezens met een kleurrijke vacht die diep onder de grond in een grot vertoeven. Ze zijn verbonden via tunnels met de mensenwereld, waar uitvinder Doc en diens hond Sprokkel te vinden zijn, en met de tuin van de Griezels, waar deze voornamelijk radijzen kweken. Naast de Freggels woont er nog een ander wezen in de grot, namelijk de Doeners. Dit zijn kleine, groene bouwvakkers die niets liever doen dan gebouwen construeren. Voor de niet al te aandachtige kijker (lees: kinderen en dus ook jullie) lijkt het een niet al te complexe wereld. Voor zij die zich aan deze utopie willen vasthouden, verleer de betekenis achter de Latijnse letters, of slaag de pagina om. Niet de Griezels, maar de Freggels zijn de kwaadaardige wezens van deze wereld. Ik ontken niet dat de Griezels zich zien als de heersers van het universum, maar we kunnen dit niet wijten aan een egocentrische ingesteldheid of gevoel van superioriteit. Ze kennen geen andere levensvormen buiten henzelf en de Freggels, en dielaatstgenoemden bedreigen het voortbestaan van de familie. De algemene consensus onder Freggelspecialisten is dat dit een valabele reden is om hen uit de wedstrijd die “de heersers van het universum” bepaalt, te schrijven. De Freggels ogen immers op een volledige genocide van de Griezels. Centraal in heel deze episode zijn, vreemd genoeg, de radijzen. Deze zijn essentieel voor het voortbestaan van de Griezels, aangezien ze het extract van deze plant gebruiken om zalf te maken, die er voor zorgt dat de Griezels hun lichamelijke verschijning niet verdwijnt. (Deze feiten zetten de volledige evolutietheorie van Darwin op de helling, wat de complexiteit van de leefwereld van deze wezens aantoont. Menig wetenschapper buigt zich over de natuurwetten en locatie van dit deel van de kosmos.)

De Freggels ogen immers op een volledige genocide van de Griezels. Centraal in heel deze episode zijn, vreemd genoeg, de radijzen.

Waarom insinueert het televisieprogramma exact het omgekeerde van de feiten? Is er sprake van een politieke agenda die Jim Henson hierin verraadt? Is de overheid betrokken bij deze genocide? Bij het gebrek aan goede onderzoeksjournalisten in ons Belgenland, blijven deze vragen dan ook onbeantwoord. (De realiteit is echter dat de inspiratie van de schrijver, evenals zijn goesting, op was.) Het zou zomaar kunnen dat er al voor de Rwandese genocide, een poging tot Rwandese genocide heeft plaatsgevonden.

Junior Griezel vecht een hopeloze strijd om het onder- houd van het Griezelgezin te garanderen, maar net zoals de overheid die de noeste werker van zijnen schoofzak beroofd, is het gevecht beslecht in het nadeel van de hardwerkende, eerlijke Griezelfamilie (de meest voor de hand liggende metafoor is van toepassing)

Of de Griezels net zoals de Tutsi’s uiteindelijk hulp krijgen, is nog maar de vraag. Dit artikel roept op om de focus van de internationale gemeenschap te richten op de nakende uitsterving van deze prachtige, unieke fauna, in plaats van te focussen op de Global Warming-Hoax.

 

Junior Griezel vecht een hopeloze strijd om het onder- houd van het Griezelgezin te garanderen, maar net zoals de overheid die de noeste werker van zijnen schoofzak beroofd, is het gevecht beslecht in het nadeel van de hardwerkende, eerlijke Griezelfamilie (de meest voor de hand liggende metafoor is van toepassing)

 

Henson en zijn Freggel-handlangers. U herkent allicht een aantal bekende gezichten.

 

Geef een reactie