Wij onderbreken uw gezellige Hermes om u te informeren over de kwesties die uw onderwijsvertegenwoordigers tegenwoordig bezighouden. Geen zorgen, we gaan het daarbij niet hebben over de nieuwste aflevering van Thuis of wat je best eet voor een cantus (hoewel dat ook wel zaken zijn die ons bezighouden), maar wel over de L-vakken, de educatieve master, introductiedagen en COBRA.

L-vakken

Sinds dit academiejaar hebben we in onze opleiding geschiedenis een aantal nieuwe vakken. We hebben het uiteraard over de nieuwe L- vakken, waarbij de “L” staat voor Letteren. Het gaat dus om vakken die aangeboden worden aan de hele faculteit Letteren. Voorlopig zijn er twee daarvan in werking getreden: informatievaardigheden in het eerste jaar en dataverwerking in het tweede jaar. Informatievaardigheden vervangt Erik Aerts’ vak zoekstrategieën en dataverwerking komt in de plaats van kwantitatieve onderzoeksmethoden. In de komende jaren zullen er nog L- vakken bijkomen, maar team onderwijs wil graag al even polsen hoe de huidige L-vakken het doen? Volg jij als student één van deze vakken (of beiden, wij oordelen niet) en heb je er iets over te zeggen? Stuur ons gerust een mailtje, berichtje of rookpluim zodat we met jullie feedback aan de slag kunnen. Wij organiseren weldra ook een focusgroep waarvoor wij op zoek zijn naar 10 studenten uit de eerste en 10 studenten uit de tweede fase. Als je hiervoor interesse hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

 

Educatieve master

 De laatste weken was er heel wat te doen rond de educatieve master, die zou niet goed opgebouwd zijn, zou afgekeurd zijn door de KULeuven en noem maar op. Wat is er nu net aan de hand? Op dit moment is onze educatieve master cultuurwetenschappen goedgekeurd door de KULeuven en doorgeschoven naar het volgende niveau. Daar zal het programma nog onderworpen worden aan het oog van de leden van het NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditie Organisatie). Zij zullen deze nu nakijken en advies geven over de haalbaarheid ervan. Ondertussen staan ze aan de faculteit Letteren niet stil en zullen ze daar verder werken aan de precieze invulling van de educatieve master. Zo zullen studenten vanaf volgend academiejaar kunnen instromen in de educatieve master. Dat zal ook al mogelijk zijn voor studenten die dit jaar in hun master zitten. Zij zullen een verkort programma kunnen volgen van 60sp zodat zij na dat jaar in het onderwijs aan de slag kunnen.

 

Onthaaldagen

Een ander onderwerp, dat de algemene vergadering van de studentenraad al weken bezighoudt zijn de onthaaldagen. Er zouden enkele dagen ingepland worden om nieuwe studenten welkom te heten aan onze universiteit. Over de precieze timing en invulling wordt al weken duchtig gediscussieerd onder studentenvertegenwoordigers zodat het standpunt van de studenten vertegenwoordigd kan worden in de onderwijsraad. Wij houden jullie op de hoogte van beslissingen die over de onthaaldagen genomen zullen worden.

COBRA 

Wat voor beest is COBRA? Zeer goede vraag, beste lezer, maar wanneer je een onderwijsvertegenwoordiger hoort praten over COBRA gaat het wellicht over de kwaliteitscontrole van de KU Leuven. Deze ingewikkelde afkorting staat voor coördinatie, reflectie en actie, met aandacht voor checks en balances. Een COBRA-cyclus duurt vier jaar en begint daarna weer opnieuw. Je hebt vorig jaar misschien iets opgevangen over COBRA- gesprekken met studenten en dit jaar is het de beurt aan externen. Zij zullen onze opleiding van buitenaf bekijken en beoordelen.

 

CHICAGO

Als ouderejaarsstudent geschiedenis heb je de afgelopen jaren geleerd om referenties te maken volgens de KU Leuven-stijl. Dit jaar vertrok onze geliefde professor Erik Aerts en hij nam deze referentiestijl met zich mee. Dat wil zeggen dat we voortaan mogen refereren volgens een nieuwe stijl, zijnde Chicago Full Note. Deze stijl staat in Zotero, wat wil zeggen dat we referenties voortaan automatisch kunnen genereren.

 

Heb je na het lezen van dit artikel opmerkingen en/of zin om mee te discussiëren? Wel dat kan, beste Hermeslezer. Als geschiedenisstudent heeft u immers recht op een stem in al deze kwesties. Om die stemmen te horen organiseert uw geliefde onderwijsteam vijf onderwijsvergaderingen (waarvan u er helaas al één gemist hebt, spijtige zaak) en een onderwijshearing per semester. Op vergaderingen kunt u mee komen discussiëren (of luisteren naar he andere mensen discussiëren) over de huidige dossiers. De volgende onderwijsvergadering zal plaatsvinden op 12 november in MSI 00.20. Op hearings kunt u terecht met al uw klachten van dat semester. Dat kan gaan van een professor die niet zo aangenaam is tot een cursus waarin alle structuur ontbreekt of net een professor die geweldige ppt’s maakt.

 

Veel groetjes en tot op de volgende onderwijsvergadering!

Team Onderwijs

The following two tabs change content below.

Laatste berichten van Kring Historia (toon alles)

Kring Historia
Kring Historia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *