Een korte geschiedenis van de Fak

50 years your favourite waste of time

 

Nu de dagen weer korter worden en het weer terug kouder, wil dat zeggen dat de blok en de examens eraan komen. Alsof dit nog niet genoeg slecht nieuws is in deze dagen, komt daar ook nog bij kijken dat ons favoriete plekje op aarde de deuren even sluit. Fak Letteren draait de tapkranen op vrijdagmorgen 21 december voor het eerste semester dicht. Om het gemis naar onze tweede thuis toch wat op te vullen, vind je hieronder een kortoverzicht over de prachtige geschiedenis van de Fak.

SHARON BOUSSERY

In 1968 ontstond het idee bij vier kringen om een eigen faculteitshuis op te richten. Deze kringen waren Germania, Historia, Klio en VRG. Zij vormden ook de voorloper van wat wij nu kennen als KOCO. Op 5 november 1968 kregen deze kringen de sleutel in handen van een pand in de Bogaardenstraat 10. Dit gebouw zou 9 jaar dienen als faculteitshuis. Op 18 november 1968 volgde een grote receptie om deze gebeurtenis te vieren. De Fak kreeg toen de naam Fak Letteren & Wijsbegeerte. De studenten konden er van maandag tot vrijdag terecht van 17 uur tot middernacht (stel je even voor, om middernacht al de Fak moéten verlaten… nvdr). Het bier dat door de tapkraan vloeide was toen nog Stella en kostte maar 10 Belgische frank. (Voor de studenten van 2000: 10 Belgische frank = 0,25 EUR).

De VZW Letteren & Wijsbegeerte ontstond pas op 11 december. De oprichting kwam er om een vlotte werking tussen de kringen te voorzien. De eerste voorzitter was Jos Bergmans, preases van Germania. Hij vormde een duo samen met de eerste afgevaardigde beheerder André Eerdekens. Na een succesvol eerste jaar besloten ze de openingsuren te veranderen. Zo kon de student vanaf nu ook de middag terecht in zijn fakbar. NFK en de Kunsthistorische Kring besloten om bij de VZW in te treden. Vanaf toen besloten ze om vaste tapavonden in te voeren. De vaste tapavond van Historia was toen de donderdagavond. Ze waren samen met Klio voor die avond verantwoordelijk. Door interne discussies besloot Jos Bergmans om in 1970 op te stappen als voorzitter. Er werd daarop een huishoudelijk reglement opgesteld door de AV, waarin de taken omlijnd werden voor de voorzitter en de afgevaardigd beheerder. Er werden twee historici aangesteld als nieuwe voorzitter en beheerder, en er kwam ook een beheerder bij. In 1971-1972 besloot Klio om zich te distantiëren van de fak.

De student kon toen ook voor de kleine honger terecht in zijn favoriete bar, zo verkochten ze boterhammen met kaas, hesp of americain. Er waren toen ook bierworsten te koop en ze verkochten toen ook porto (Carmen uit de Kampioenen zou blij geweest zijn.) Een Stella kostte vanaf dan 0,32 EUR. Het beheer zou vanaf 1974 een overstap maken naar Maes-Pils omdat er financiële problemen waren. In 1976 was alles terug rozengeur en maneschijn en om dat te vieren werd de eerste 24-uren van de Fakbar georganiseerd. Leuke activiteiten waren: free podium, blijven slapen met ontbijt en een gratis vat natuurlijk. De eerste feestweek kwam er in 1977.

In 1979 moest de Fak noodgedwongen verhuizen en zo kwam ze terecht in de oude architectenwoning van Louis Arenberg. Deze bevond zich in de Blijde Inkomstenstraat 11, waar de fak nu gevestigd is. In 1981 besloot Historia om een eigen Fak op te richten in de Parkstraat 72. Omdat enkel nog de kringen Germania, Romania en Eoos overbleven, veranderde de naam in Fakbar Germania. In 1985 besloot Historia om terug te keren naar onze geliefde fak en kwamen Klio, Mecenas en Alfa terug. De kringen beseften dat ze moesten samenwerken en dat communicatie een belangrijk punt. Er kwamen gemengde tapavonden om dit te realiseren. De VZW kreeg een nieuwe naam ‘Fak Letteren & Wijsbegeerte VZW’. Bij de opening van de Fak in het nieuwe gebouw besloot men om langs twee kanten een in- en uitgang te maken (zoals we die nu kennnen, nvdr.). Door het vele vandalisme besloot het beheer om de achterdeur te sluiten, en door blijvende kwajongensstreken besloten ze uiteindelijk de deur dicht te metsen (ergens begin jaren 80, nvdr.). In 1987 mocht de achterdeur terug open want zo hoopte ze meer cliënteel aan te trekken vanuit het msi.

Er kwam terug een naamsverandering in 1996: Fak Letteren vzw. In 1999 koos de Fak volop voor de kaart om feest- en praatcafé te zijn. Dagelijks opende het café om 13 uur. Er kwam ook een uitbreiding van activiteiten, zo kwamen er bijvoorbeeld weer bandjes optreden. De eeuwenwisseling verliep niet zo vlot voor de fak. Zo werd ze slachtoffer van een inbrakengolf en verdween de kluis op 17 januari 2000. Deze werd gelukkig terug gevonden bij de dader.

In 2004 stond de fakbar op instorten. Zo waren de praatkamer en de trap in zeer slechte staat. De toog was ook in slechte staat door het vele geklop wanneer er terug een fakschijf door de boxen knalde. Bij de vernieuwingen werd ook besloten om de muur af te breken. Ja, er stond een muur waar de toog nu stond. Door de jaren heen stelde de fakbar nooit teleur op vlak van activiteiten. Zo kwam er een waternamiddag, op 27 januari 2000 werden er waterspelletjes gespeeld in de Fak of organiseerde ze een Beachparty met tonnen zand. Het is eens iets ander dan stro te gooien tijdens Historia’s boerenbal.

Er kwam een grote lustrumviering ter ere van ons veertigjarig bestaan in 2008. Activiteiten die werden georganiseerd waren bijvoorbeeld het record pintjes tappen en tafeldansen. Sindsdien werd taprecords verbreken een olympische discipline in de fakbar en momenteel staat dit op 65 uur. Dit jaar tapte ook Adinda 50 uren na elkaar in onze tweede thuis. Toch betekende deze periode ook een woelige tijd voor de Fakbar. Zo moest er vanaf 2010 een nieuwe huurcontract opgesteld worden, maar dat verliep niet van een leien dakje. Vanaf 2012 moest de Fak ook opnieuw huur betalen aan de KULeuven en dat zorgde voor slechter onderhoud van het gebouw. Op 18 december 2014 viel zelfs een stuk pleisterwerk van het plafond op de feestgangers, hoewel dit nog maar vernieuwd was in 2009. Er vielen vijf lichtgewonden en de Fak besloot dan maar te sluiten voor het vervolg van het semester.

Zo kwam er een waternamiddag, op 27 januari 2000 werden er waterspelletjes gespeeld in de Fak of organiseerdes ze een Beachparty met tonnen zand

De opening van Fakbar Letteren kwam terug in gedrang in 2016. Vanaf dan erkende de Vlaamse overheid het pand als een historische monument. Zij raadde de KULeuven aan om het gebouw een andere invulling te geven. De KULeuven besloot toen gelukkig dat de Fak mocht blijven, maar de erkenning als monument hield wel in dat er steeds goedkeuring moet gevraagd worden aan de Vlaamse erfgoedcel bij veranderingen.

In juni 2017 was er nog steeds geen nieuw beheer gevonden en kwam de heropening in gedrang. Daarnaast waren er nog andere problemen zoals de brandveiligheid. Uiteindelijk kwam er een nieuw beheer op en kon de Fak na een heropfrissing en brandveiligheidscontrole haar deuren openen op 31 oktober. In december van dat jaar werd besloten om te veranderen van de brouwer. De algemene vergadering besloot in zee te gaan met Alken-Maes. Vanaf het tweede semester zou er Cristal door de tapkranen vloeien. Deze verandering werd ingezet met verschillende ludieke acties zoals de Cristal-truck gepaard met een aantal gratis vaten.

Het 50e lustrumjaar werd goed ingezet met een nieuw beheer en een nieuwe toog. Het nieuwe beheer bestaat uit Adinda, Daan, Alfons en Joppe, onze ex-preases. De gehele zomer zijn zij en vrijwilligers bezig geweest met een nieuwe toog te plaatsen, een vloer te leggen en te verven. De oude toog is verplaatst naar de praatkamer. De toog zorgde ervoor dat de uitstraling van ‘een serieus café’ nog eens versterkt wordt. Daarnaast voerde het nieuwe beheer ook een systeem in van wekelijkse promo’s en nieuwe acties. In november was er ook de Lustrumweek met een groot lustrumfeest en heel veel leuke activiteiten. Daarnaast verscheen er ook een eigen Fakbier ‘Het Gouden Gevaar’. Een blond biertje, te verkrijgen op het vat. Daarnaast zijn er ook nog allerlei leuke Fak gadgets verschenen.

In het tweede semester gaat het beste plaatsje op de wereld zoals sommige zouden zeggen terug open. Jullie vinden er ons steeds terug op de dinsdagavond en de donderdagmiddag want dan is de Fak van ons. (lees: Historia). We zien er jullie graag terug om een koffie of een pintje te drinken.

The following two tabs change content below.

Laatste berichten van Hermes (toon alles)

Hermes
Hermes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *